کلیسای چشمه حیات ایرانیان

کلیسای چشمه حیات ایرانیان

کلام خدا - کشیش سپهر

کلام خدا - کشیش سپهر

فجایع طبیعی و آمدن مسیح

فجایع طبیعی و آمدن مسیح

شناخت شیطان - برادر حامی

شناخت شیطان - برادر حامی

در خانه با کلام مسیح

در خانه با کلام مسیح

دعا و شفا - کشیش مدبر

دعا و شفا - کشیش مدبر

پرواز - کشیش سپهر

پرواز - کشیش سپهر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - سمی تیپیت

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - سمی تیپیت

عهد خون-کشیش مدبر

عهد خون-کشیش مدبر

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.