• به وبسایت تلویزیون سما خوش آمدید

    برای دیدن برنامه ها، لطفا به پایین صفحه بروید

  • به وبسایت تلویزیون سما خوش آمدید

    برای دیدن برنامه ها، لطفا به پایین صفحه بروید

معرّفی آثار و ادبیات مسیحی‌

معرّفی آثار و ادبیات مسیحی‌

پیام های کوتاه - کشیش مگی

پیام های کوتاه - کشیش مگی

نجات دهنده - کشیش وارطان

نجات دهنده - کشیش وارطان

برنامه جوانان

برنامه جوانان

فجایع طبیعی و آمدن مسیح

فجایع طبیعی و آمدن مسیح

عهد خون-کشیش مدبر

عهد خون-کشیش مدبر

انسانیت کهنه انسانیت تازه

انسانیت کهنه انسانیت تازه

کتاب مقدس قضاوت تاریخ

کتاب مقدس قضاوت تاریخ

کتاب الف

کتاب الف

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.