ملاقات با مسیح - کشیش نینوس

ملاقات با مسیح - کشیش نینوس

پرواز - کشیش سپهر

پرواز - کشیش سپهر

رویای مردان خدا - کشیش جانسون

رویای مردان خدا - کشیش جانسون

پیدایش - کشیش مدبر

پیدایش - کشیش مدبر

در خانه با کلام مسیح

در خانه با کلام مسیح

پیام های کشیش نینوس

پیام های کشیش نینوس

دقایقی با کلام خدا - کشیش سپهر

دقایقی با کلام خدا - کشیش سپهر

دعا و شفا - کشیش مدبر

دعا و شفا - کشیش مدبر

کنفرانس بین المللی 2005

کنفرانس بین المللی 2005

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.