بدعت ها - کشیش مدبر

بدعت ها - کشیش مدبر

کنفرانس بین المللی 2005

کنفرانس بین المللی 2005

کلیسای چشمه حیات ایرانیان

کلیسای چشمه حیات ایرانیان

عهد خون-کشیش مدبر

عهد خون-کشیش مدبر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

زندگی ایوب - کشیش نینوس

زندگی ایوب - کشیش نینوس

آموزش نجات - کشیش مدبر

آموزش نجات - کشیش مدبر

خبر خوش - کشیش وارتان

خبر خوش - کشیش وارتان

دعا و شفا - کشیش مدبر

دعا و شفا - کشیش مدبر

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.